Maria Norrhede lämnade butikerna för solteamet

Maria Norrhede lämnade butikerna för solteamet

”Jag hade jobbat i butik i många år, men kom till en punkt där jag insåg att jag behövde byta inriktning och miljö. Hitta en möjlighet att fortsätta jobba med människor, men på ett annat sätt. Känna att jag brinner för någonting. Få göra skillnad. Se förändring och skapa trygghet och samhörighet. Idag ingår jag i solteamet som åker hem till människor i deras lägenheter och stöttar och motiverar på plats för att göra vardagen något bättre och mer strukturerad. Målgruppen är personer mellan 18-65 år som har någon form av psykisk ohälsa, missbrukshistorik eller omfattas av LSS. Jag ser mig själv som en viktig kugge i det stora hjul som vi drar runt.

Coronasituationen skapar kraftig ångest och oro hos många människor som redan innan mådde dåligt. Många har redan sociala svårigheter, och när de nu får uppmaningar om att hålla sig inne och inte träffa någon, så blir ju deras farhågor bekräftade. Andra kan ha svårigheter att sortera vad som är relevant information av det media förmedlar. Vår roll här är otroligt viktig och jag önskar och hoppas att det arbetet vi gör varje dag ska generera i att fler kan klara sig igenom denna kris, även mentalt.

En utmaning med det här arbetet är att man måste bemöta alla individer ytterst individuellt. Alla har sina specifika behov och önskemål. Det är de små framstegen i kundernas utveckling som gör min dag. Den största bekräftelsen man kan få är att hälsas välkommen tillbaka snart igen. Att vara behövd och få möjlighet att göra skillnad för någon annan, är en av många anledningar till att man gläds åt sitt arbete. Kan jag med ett samtal eller ett besök, förhindra att någon stannar i djup depression eller känner stor ensamhet och utanförskap så känns det gott i hjärtat när arbetsdagen är slut”


Text: Thomas Rödin Hult