”Nästa app ska rikta sig till den som slår”

”Nästa app ska rikta sig till den som slår”

Den ser ut som vilken app som helst, kanske en vädertjänst eller ett spel. Men Bright Act gömmer många viktiga livlinor till den som lever tillsammans med sin förövare. Kontakt till polis, erfarna advokater och möjlighet att chatta med stödpersoner är några av dem. Som ett hemligt ekosystem under marken. Elinor Samuelsson från Helsingborg är UX-designern som väver ihop ekosystemet.

Hur har det varit att bo i Köpenhamn den här våren?
— Det har varit ganska skönt att få skapa min egen värld runt min lägenhet och min omgivning under den här perioden med coronapandemin. Jag har haft väldigt mycket energi och kreativitet och jag tror att det är för att jag inte gett bort min energi till lika många människor. Istället har jag kunnat kanalisera den i de projekt jag jobbar med.

Varför bor du i Köpenhamn?
— Jag har alltid flyttat runt mycket. Min pappa jobbade utomlands för Ericsson när jag var liten så jag är född i Singapore. Sen bodde vi i Malaysia och Australien och kom tillbaka till Helsingborg när jag skulle börja skolan. Efter gymnasiet flyttade jag till New York för att gå på Parsons – The New School of Design som är en av världens bästa designskolor. Sen blev jag kvar för att driva företag. Vi byggde en stol, The Kokon Pod, som förebygger utbrändhet och kronisk stress genom sensoriskt stimuli som är lugnande för hjärnan. När USA bytte president för tre år sedan kände jag att jag var klar och ville komma närmare vänner och familj i Sverige så då blev det Köpenhamn. Jag tycker om danskarnas direkthet och rättframhet.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?
— På morgonen mediterar jag. Börjar man sin dag med att ge sig själv kärlek kan man sen ge kärlek till sin omgivning. På förmiddagen är jag som mest kreativ så då tar jag tag i dagens viktigaste designutmaning som kräver mest av min hjärna. Sen blir det vegansk lunch, en solskenspromenad och på eftermiddagarna har jag ett block med möten.

Var får du inspiration?
— Jag läser mycket om fysikens lagar, filosofiska värderingar och hur ekosystem fungerar. Det är jättespännande att läsa om urfolk och hur de tänker till exempel kring trädens energi och naturens kraft. Och svampar som finns långt ner i marken under träden, de är jordens största organismer och kopplar ihop träden som ett internet. Jag ser mig själv som spirituell och känner en tillhörighet till buddhismens och yogans filosofi ”be kind or at least do no harm”. Jag tror att kärlek, acceptans och tacksamhet är nycklar till förståelse, för att expandera sig själv, relatera till andra och känna samhörighet med naturen. Jag börjar och slutar ingenstans utan allt och alla är sammankopplade. Det går inte att säga att man är oberoende av sin omgivning och jag tycker att jag har ett ansvar att stärka den kontext jag lever i och se till att alla mår så bra de kan.

Hur syns din livsfilosofi i ditt arbete?
— Bright Act är en app för att hjälpa några av de mest utsatta i samhället: de som upplever våld hemma. Jag tänker på Maslows behovstrappa, om man inte ens känner sig trygg i sitt eget hem är det svårt att förverkliga nästa steg på trappan. Dessutom lever man i konstant stress vilket är skadligt för kroppen. Appen syftar till att stärka dessa personer genom att fokusera på den utsattas behov och anpassa resurserna till den som behöver hjälp istället för tvärtom. De får hjälp att dokumentera skador, en dokumentation som håller i rätten. De kan få kontakt med advokater som har erfarenhet av den här typen av ärenden. De kan få hjälp av en psykolog eller hitta akutboende. Vi har kontakt med polisen för att se om det går att hitta en lösning där man inte behöver ringa, det går ju inte att ringa polisen om den man är rädd för sitter i samma rum. All hjälp ska samlas på ett ställe för att underlätta. Precis likadant fungerar det i naturen, den är ju inte fragmenterad utan hänger ihop i väldigt logiska flöden.

Vad har varit svårast under arbetet med appen?
— När jag pratar om våld med kvinnor i min omgivning blir jag chockad över att i princip alla har blivit utsatta för psykiskt, sexuellt eller fysiskt våld eller så känner de någon som blivit utsatt. Med Bright Act vill vi hjälpa till att lyfta frågan och utbilda allmänheten för att skapa ett mer jämlikt och fredligt samhälle.

Vad ska du göra sen?
— Samhället är också ett ekosystem och man kan inte bara dela upp de som blir slagna och de som slår, här är de dåliga och här är de bra liksom. Nästa app ska rikta sig till den som slår. Jag tror ju inte att någon egentligen vill utöva våld mot sina nära utan det finns en bakomliggande orsak, till exempel en traumatisk uppväxt, mobbning eller psykisk ohälsa. Jag är övertygad om att här finns en av nycklarna till att vi ska kunna leva i en mer fredlig värld. Det fungerar ju inte att en så stor del av världen blir förtryckt, det är mycket som behöver förändras och vi kan lära oss mycket av de effektiva system och skyddsnät som finns i naturen.


Bakom Bright Act finns förutom Elinor Samuelsson också Sofie Wahlström, Hassan Nazar och Philip Andersson. Idén vann EU-kommissionens hackathon ”EU vs Virus”, ett initiativ för att hitta lösningar på samhällsproblem i coronapandemins spår. Appen släpps i Sverige i början av sommaren och lanseras i världen senare i år.

Helsingborgs stad blir pilotkommun för test av appen.


Text: Katia Boberg
Foto: Anders Ebefeldt